1. THÔNG TIN CÔNG TY

Thành lập: Ngày 20 tháng 9 năm 2011.

Trụ sở: số 80 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giám đốc điều hành: Đỗ Thư Mác.

Vốn: VND 20.000.000.000 

Mã số thuế: 0311169619

Ngành nghề kinh doanh:

1. Tư vấn và quản lý dự án                  

2. Tư vấn thành lập công ty.

3. Tư vấn tìm đối tác xuất nhập khẩu.

4. Tư vấn quản lý quy trình XNK.

5. Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Số lượng nhân viên chính thức: 10 người.

Ngân hàng chính: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn.

 

2. THÔNG TIN VỀ CEO

 

 4/2002: Nhập học đại học NODAI-Tokyo, ngành Bio-business

 3/2006: Tốt nghiệp đại học

 4/2006: Nhập học thạc sĩ ngành Bio-business, trường NODAI-Tokyo

 3/2008: Tốt nghiệp thạc sĩ ngành Bio-business, trường NODAI-Tokyo

 4/2008: Vào làm tập đoàn Tài Chính NIS (Bộ phận kinh doanh trụ sở chính Tokyo), phụ trách tư vấn tài chính cho các công ty vừa và nhỏ của Nhật.

10/2008: Chuyển sang làm bộ phận tư vấn đầu tư, phụ trách tư vấn cho các công ty Nhật đầu tư vào thị trường Việt Nam.

3/2010: Thôi việc tại công ty NIS, quay về TP. HCM

4/2010: Vào làm Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc - Chi nhánh TP.HCM; Bộ phận phân tích doanh nghiệp, cấp hạn mức tín dụng.

11/2011: Trợ lý Giám đốc Nông nghiệp.

12/2012: Giám đốc Nông nghiệp.

12/2014: Giữ quyền giám đốc điều hành, Giám đốc cao cấp về phát triển Nông nghiệp của Công ty TNHH TVTM Nhật Tâm.


Hỗ trợ trực tuyến

số 80 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: (028) 6274.5322