- Tư vấn dự án và thực hiện dự án bao gồm : hỗ trợ xây dựng kế hoạch xin kinh phí, điều tra thị trường, điều phối dự án, phiên dịch, thông dịch.

- Tư vấn thành lập công ty bao gồm: tìm đối tác, nhà xường, xin giấy phép kinh doanh, xây dựng nhà xưởng, hỗ trợ phỏng vấn tìm nhân viên, hỗ trơ quản lý thời gian đầu.

- Tư vấn tìm đối tác thiết kế, chế tạo sản phẩm theo đơn đặt hàng ( Original design manufacturer - ODM), đối tác sản xuất sản phẩm gốc (Original Equipment Manufacture - OEM) tại thị trường Việt Nam, Nhật Bản, Úc và Canada.


Hỗ trợ trực tuyến

số 80 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: (028) 6274.5322