- Sản xuất một số sản phẩm nông nghiệp kỹ thuật cao như dâu tây, củ sen. V.v.

- Đầu tư canh tác nông nghiệp sạch.


Hỗ trợ trực tuyến

số 80 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: (028) 6274.5322